Feriarte13
FERIARTE constitueix un autèntic esdeveniment comercial, social i cultural, imprescindible a Madrid i al nostre país. Tota una referència fonamental per a comprendre per què l’art antic i actual guanya cada dia més adhesions. Com partícips d’aquesta trobada amb el millor art del passat, ens esforcem al màxim per tenir presència en aquest acte.

Visita la web: http://www.ifema.es/feriarte_01/Feriarte