Mestres 2020.

Propera exposició. Mercedes Cucarella.

Sense data.